المیرا توحیدی

المیرا توحیدی

آخرین بازدید به تازگی
71 تعداد آثار
دنبال کنندگان
دنبال شوندگان
بیوگرافی:

المیرا توحیدی هستم طراح و گرافیست

مهارت‌ها:
طراحی گرافیک طراحی بسته بندی موشن گرافیک عکاسی صنعتی تولید محتوا