مریم حداد

مریم حداد

آخرین بازدید: هفته پیش
19 تعداد آثار
دنبال کنندگان
دنبال شوندگان
بیوگرافی:

من مریم حداد هستم طراح صنعتی و گرافیست
مدرس نرم افزارهای برداری و طراح مصنوعات لیزری

مهارت‌ها:
طراحی گرافیک طراحی مصنوعات لیزری