سارا شادزی

سارا شادزی

آخرین بازدید به تازگی
19 تعداد آثار
دنبال کنندگان
دنبال شوندگان
بیوگرافی:

من ، سارا شادزی هستم طراح صنعتی
گرافیست و مدرس نرم افزارهای برداری

مهارت‌ها:
طراحی گرافیک طراحی با کورل دراو طراحی با فتوشاپ طراحی با ایلاستریتور طراحی بسته بندی طراحی صنعتی