Cnc Man

Cnc Man

آخرین بازدید به تازگی
697 تعداد آثار
دنبال کنندگان
دنبال شوندگان
بیوگرافی:

طراحی صنعتی قطعات سه بعدی _ Relief Designer - طراحی با راینو - سالیدوورک

مهارت‌ها:
طراحی گرافیک معرق کاری طراحی صنعتی